โครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ยังไง?

โครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ยังไง?

ทำไมโครงสร้างเว็บไซต์ถึงสำคัญต่อ SEO

โครงสร้างเว็บไซต์มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง ในเมื่อโครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ได้โดยตรง เราจะเลือกออกแบบโครงสร้างเว็บแบบไหนดี เพื่อที่จะให้เว็บไซต์แข็งแกร่ง เชิญชวนให้ Bot เข้ามาวิ่งเล่นทำความรู้จักเว็บได้สะดวก

โครงสร้างเว็บมีกี่แบบ แต่ละแบบเป็นอย่างไร แล้วแบบไหนดีต่อ SEO?

ทำความรู้จักโครงสร้างเว็บไซต์ 4 รูปแบบ ดังนี้

1.Linear Structure โครงสร้างเว็บแบบเส้นตรง

2.Hierarchical Structure โครงสร้างเว็บแบบต้นไม้

3.Web Linked Structure โครงสร้างเว็บแบบเชื่อมโยงอิสระ

4.Hybrid Structure โครงสร้างเว็บไซต์แบบผสม

1. Linear Structure

Linear Structure คือ โครงสร้างเว็บไซต์ที่จะนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับๆ ทีละหัวข้อๆ ซึ่งบ้างเรียกว่า Sequential Structure หรือโครงสร้างแบบตามลำดับ

วิธีการออกแบบจะเริ่มจาก Main Page หรือหน้า Home ซึ่งเป็นหน้าแรกที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้ผู้คนเข้ามาเจอก่อน จากนั้นเมนูหลักของเว็บไซต์ Navigator จะพาไปดูเว็บเพจต่างๆ ไปตามลำดับ 

เราอาจจะเห็นเว็บไซต์ที่เป็นประเภทนี้ คือ เว็บ Online Course ที่จะไล่เรียงจากเนื้อหาบทที่ 1, 2 ,3 ต่อไปเรื่อยๆ จนจบ ซึ่งโครงสร้างแบบนี้จะเน้นทำ SEO สำหรับหน้าแรกเท่านั้น (หรือเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของโครงสร้างเว็บหลัก)

2. Hierarchical Structure

 คือ โครงสร้างเว็บไซต์ที่นิยมใช้โดยทั่วไป เช่น ถ้าเราสร้างเว็บไซต์โดยเครื่องมือ Web Builder อย่างเช่น สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ก็จะได้ Site structure แบบนี้ ทั้งนี้ จากรูปร่างแล้วจะดูเหมือนแผนผังต้นไม้ จึงอาจเรียกว่า Tree Structure ก็ได้

วิธีการออกแบบจะไล่จาก Home Page หรือหน้าแรกลงมาที่ Main Page และ Sub Page ต่างๆ ลงไปตามลำดับ ถือเป็นวิธีการวางโครงสร้างที่ตัวผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าใจกันดีอยู่แล้ว (อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม) 

ข้อดี คือ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ทั้งขนาดเล็กไม่ถึง 10 หน้า ไปจนเว็บยักษ์ใหญ่อย่าง E-commerce ที่มีหน้าสินค้ามากกว่า 100 หน้า และมักจะจัดการแบ่งหน้าเพจต่างๆ เป็นหมวดหมู่ (Category) ให้เข้าใจง่าย และสำหรับ Google Crawler เองก็มองว่าง่ายและเห็นความสัมพันธ์ของหน้าเพจแต่ละหน้าชัดเจนเช่นกัน

3.Web Linked Structure

คือโครงสร้างเว็บไซต์ที่มีหลักการว่า “ทุกเว็บเพจต้องเข้าถึงทุกเว็บเพจได้” โดยเป้าหมายคือ ไม่ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเข้าเว็บเพจใดเป็นหน้าแรก ต้องสามารถเข้าถึงทุกเว็บเพจบนเว็บไซต์ได้ 

การออกแบบโครงสร้างเว็บแบบนี้ จึงไม่มีรูปแบบตายตัว เจ้าของเว็บไซต์จะทำเชื่อมต่อแต่ละเพจอย่างไรก็ได้ด้วย Internal link ขอให้เข้าถึงทุกเว็บเพจเป็นใช้ได้

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็กไม่ถึง 10 เพจ และมุ่งเน้นให้คนเข้าออกกลับไปกลับมาภายในเว็บไซต์ แต่ถ้ามีหน้าเพจมากกว่านี้ก็จะทำให้เว็บไซต์เข้าใจยาก ทั้งในมุมผู้ใช้งานและ Google เองก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์จริงๆ แล้วเกี่ยวกับอะไร

4. Hybrid Structure

โครงสร้างเว็บไซต์รูปแบบสุดท้าย คือ Hybrid Structure หรือรูปแบบผสม ซึ่งโดยมากจะยึดโครงสร้างแบบต้นไม้ (Hierarchical Structure) เป็นโครงสร้างหลัก และจะเชื่อมโยงเว็บเพจหน้าต่างๆ ด้วยรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์รูปแบบอื่นตามจุดประสงค์

4 thoughts on “โครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ยังไง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *