SEO และ Google Ads ทำคู่กันดีไหม?

SEO และ Google Ads ทำคู่กันดีไหม?

คำถามสำคัญที่เคยพบเลยครับว่า ควรทำไปดว้ยกันไหมอันที่จริงแล้ว การทำ SEO และ Google Ads จะทำแบบไหนก็สามารถทำควบคู่กันได้ เพื่อให้อันดับของเว็บไซต์เราติดบน Google Ranking โดยเราสามารถทำสลับกันได้ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมสามารถทำให้เราเซฟค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการโฆษณทางออนไลน์แล้วบริหารต้นทุนได้ด้วย
ก่อนอื่นต้องแยกก่อนว่า การทำ Google Ads จะเจาะไปที่คำค้นหาเป็นหลัก ซึ่งจะติดอันดับต้นๆบน Google Searchได้ทันที ซึ่งโดยพฤติกรรมของผู้คนทั่วไป เมื่อต้องการการค้นหาข้อมูลที่ต้องการบนเว็บ Google
ส่วนมากแล้วก็จะเลือกจากคำค้นหาที่เป็น Keywords สิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้การค้นหาคำเหล่านี้พบเว็บไซต์ของเราให้เห็นอันดับดีขึ้นได้นั้น การยิงโฆษณาด้วย Google Adwords คือวิธีสำคัญชนิดหนึ่ง

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้การค้นหาเว็บไซต์ของคุณขึ้นมาติดอันดับอยู่ในหน้าแรกทันที เรียกอีกอย่างว่า Paid Search อย่างไรก็ตาม การซื้อโฆษณาเหล่านี้ อาจถูกมองว่าใครก็สามารถซื้อได้ดังนั้นในกลุ่ม 4-5 อันดับแรกที่มีการยิงแอดโฆษณาแม้ว่าจะช่วยทำให้อันดับการค้นหาสูงขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่คนจะไม่ได้คลิกเข้ามามากอย่างที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน แต่อันดับรอง ๆ ลงมาที่ไม่ได้มีการขึ้นว่าซื้อโฆษณาของ Google กลับได้รับความสนใจมากกว่าแทนโดยสรุปแล้ว การทำทั้งสองรูปแบบ สามารถทำ SEO และ Google Ads ผสมผสานกันได้ รวมถึงการทำ Content แบบ Organic เพื่อให้เว็บของเรายั่งยืนในระยะยาวมากขึ้น ซึ่งจะดีกว่าแค่การยิงแอดพียงอย่างเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *