อย่าสร้าง sitemap ด้วยตนเอง [seo]

จะทำ SEO อย่าลืมสร้าง Sitemap นะ ไม่ควรสร้างแผนผังไซต์สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ด้วยตนเอง อ้างอิงจาก John Mueller นักวิเคราะห์แนวโน้มเว็บมาสเตอร์ของ Google John Mueller ของ Google เพิ่งแนะนำ SEO ไม่ให้สร้างแผนผังไซต์สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ด้วยตนเองและเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง แผนผังของเว็บไซต์ Reddit ที่มีมากกว่า 2 ล้านรายการ การสร้างแผนผังดังกล่าวนับเป็นความท้าทายอย่างมาก

Read More