โครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ยังไง?

ทำไมโครงสร้างเว็บไซต์ถึงสำคัญต่อ SEO โครงสร้างเว็บไซต์มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง ในเมื่อโครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ได้โดยตรง เราจะเลือกออกแบบโครงสร้างเว็บแบบไหนดี เพื่อที่จะให้เว็บไซต์แข็งแกร่ง เชิญชวนให้ Bot เข้ามาวิ่งเล่นทำความรู้จักเว็บได้สะดวก โครงสร้างเว็บมีกี่แบบ แต่ละแบบเป็นอย่างไร แล้วแบบไหนดีต่อ SEO? ทำความรู้จักโครงสร้างเว็บไซต์ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1.Linear Structure โครงสร้างเว็บแบบเส้นตรง 2.Hierarchical Structure

Read More