H1 Tag คืออะไร มีความสำคัญกับการจัดอันดับ SEO อย่างไร?

H1 Tag คืออะไร มีความสำคัญกับการจัดอันดับ SEO อย่างไร?  Tag H1-H6 นั้นเป็นภาษา HTML ที่สำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากจะทำหน้าที่เน้นตัวอักษรให้ใหญ่และหนาแล้วมันยังให้ความสำคัญของ Keyword ที่มากที่สุดด้วย โดย Tag H1-H6 โดยสามารถกำหนดความสำคัญให้กับหัวข้อในเว็บไซต์ของเราได้ โดย H1 จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด และ H6 จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญน้อยที่สุด H1

Read More